Гугъл оптимизиране на сайта itproconsult.eu от ganbox.com

=========================================================
Гугъл оптимизиране на сайта itproconsult.eu от ganbox.com
=========================================================

Реорганизиране на PHP файлове.

Изваждане на менюто в отделен файл menu.php (всичко след  до div content)
Изваждане на константи за по-бърза промяна при нужда.
Нови ключови думи в един файл - header.php

Съкращаване на URL адреси - .php отпада с използване на mod_rewrite правила
Оправена грешка във файла index.php липсваше JavaScript кода за google
analytics защото не се вкл. footer.

Надписа ITProconsult 2008 динамично сменя годината.
Оправена грешка в contacts - бялата таблица не беше заоблена отдолу - включих
този код в footer.php. Той съдържа end.jpg

Променени файлове:
index.php - да включва header и footer и новия menu.php
abonament.php - включва menu.php и body.php
contacts.php - включва menu.php и body.php. Проверки с isset()
incident.php - включва menu.php и body.php
mailer.php - само menu
netsandservers.php - включва menu.php и body.php
services.php - включва menu.php и body.php
header.php - ключови думи
footer.php

Нови файлове:
body.php - само 2 реда с HTML
menu.php - менюто на едно място - пести място и е удобно за промяна.
.htaccess - rewrite правила за апаче за кратки адреси


Валидиране на страниците с validator.w3.org
Сведох грешките до 2 незначителни - могат да се оправят само с CSS 

Добавени alt и title атрибути в img тагове.

Картинките в начало стават връзки.
Добавени връзките "още..." в каретата в начало.

Акценти в текста с тагове strong

Оправена CSS грешка: да не изчезват връзките от подменюто.

Връзки към сайта:
http://asl-bg.com/t13008

Добавяне на сайта в търсачки и портали:
dir.bg - да се промени описанието така че да съдържа "компютърна поддръжка"
gbg.bg - не приемат
all.bg  Компютри/Услуги
hit.bg  Компютри
yes.bg  Компютри/Услуги
index.bg  IT/Компютри
start.bg  Абонаментна компютърна поддръжка
area.bg
bulport.com  Компютри
bgwebs.com
bulgarianit.com
a-sega.org = dmoz.org
7sekundi.com
topobiavi.com

Създаване и качване на sitemap.xml
Създаване и качване на robots.txt
Настройка на предпочитан домейн без www.

Анализ на съдържанието:
1 поддръжка
2 сървъри
3 офис
4 ви
5 професионална
Трябва да се добави още съдържание с повтаряне на думата "компютри"

Съвети за ползваемост:
Началната страница да отговори моментално на въпросите:
- този сайт за мен ли е?
- колко струва услугата?
- как точно става?

Резултати към дата 08.03.2008
При търсене по "компютърна поддръжка" сайта http://itproconsult.eu 
излиза на 8-ма позиция - отличен резултат предвид конкуренцията.
"поддръжка на компютри" - 14 позиция

Заб. да не се натискат други връзки в резултатите.

08.03.2008
----------
Промяна на файлове: 
header.php, index.php, services.php, abonament.php, incident.php, netsandservers.php, contacts.php
Добавено е подзаглавие в title частта на всяка страницата - показва се пред "IT Proconsult - професионална компютърна поддръжка"

11.03.2008
----------
	Добавени текстове в Начало и Абонаментна поддръжка.
	Резултати при търсене в Google към момента
		"компютърна поддръжка" - 8 място
		"поддръжка на компютри" - 16 позиция
		много добри резултати предвид силната конкуренция

18.03.2008
----------
	Резултати при търсене в Google към момента
		"компютърна поддръжка цена за час" - 1 място
		"професионална компютърна поддръжка" - 2 място
		"абонаментна поддръжка на офис техника" - 3 място
		"абонаментна поддръжка на компютри" - 6 място
		"поддръжка на компютри" - 5 място
		"абонаментна поддръжка на фирми" - 1 място
		"договор за компютърна поддръжка" - 5 място
		"компютърна поддръжка" - 7 място

18.09.2008
----------
	Беше изтекъл домейна и загуби позиции. Сега ги възстановява.
	Резултати при търсене в Google към момента
		"компютърна поддръжка" - 5 място
		"поддръжка на компютри" - 6 място
		"професионална компютърна поддръжка" - 2 място
		"абонаментна поддръжка на компютри" - 6 място
		"компютърна поддръжка цена за час" - 1 място

=====================================================================
гугъл оптимизация - лесно откриване на вашия сайт :: Гугъл оптимизация - лесно откриване на вашия сайт